BOARPS LANTLIV

 

För dig som söker meningsfull sysselsättning,

livsglädje och personlig utveckling!

 

GRÖN ARENA

 

Februari 2016 blev vi godkänd Grön Arena Gård.

 

För att bli det måste verksamheten uppfylla vissa krav/ kriterier, bla:

 

 • Genomgått Grön Arenas utbildning
 • Skall arbeta efter en aktuell Grön Arena -affärsplan
 • Se till att företaget uppfyller de lagar samt innehar erfordliga tillstånd som krävs för verksamheten
 • Skall inneha F-skattebevis
 • Skall inneha försäkringsskydd
 • Arbeta med miljöhänsyn
 • Arbeta aktivt med värdegrundsarbete, empati, etik och moral
 • Genomfört en riskanalys på gården
 • Arbeta efter skriftliga rutiner med struktur i verksamheten
 • Erbjuda individanpassade aktiviteter som leder till personlig utveckling
 • Gården skall erbjuda aktiviteter med djur, natur och trädgård

 

Grön Arena, är en arbetsmodell och ett registrerat varumärke som framgångsrikt har utvecklats av Hushållningssällskapet i Värmland. Tanken är nu att använda modellen i hela Sverige

 

"Grön Arena erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

 

Hushållningssällskapen har beviljats medel från Jordbruksverket för att driva ett nationellt projekt under 2013 och 2014. Projektet vänder sig både till gårdar som vill sälja tjänster inom Grön arena och till kommuner som är den främsta uppdragsgivaren och köparen.

 

Grön Arena består av tre delar:

 

Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

 

Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

 

Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs."